Innhold
  4 bøker   Hovedside

Utdrag fra boka «Eventyrlige Romerike. Orion forlag 1999.
Tekst og foto: Øystein Søbye

Bingsfossen er et av de vakreste områdene langs Glomma. Fallet er ikke mer enn fem meter, men de enorme vannmassene får likevel god fart på seg i de trange elveløpene forbi øya midt i fossen.
     I 1978 ble elva regulert. Kraftverket gir hele 160 millioner KWH, men prisen er at det tidligere eventyrlig gode fisket nå er noe redusert.
     Dette er et av de få stedene langs Glomma hvor elva har gravd seg gjennom leira og ned til grunnfjellet. Landskapet er sjeldent vakkert, med furukledde knauser og lune sandstrender. Strømmen er sterk, men nedover langs elva er det flere fine badeplasser som ligger godt beskyttet av odder og nes.
     Langs vestsida er det merket opp en natur- og kultursti. Den går ned til Hammern og Bingen Lenser. Landskapet er storslått, og det ligger flere fine kulturminner langs stien – og hele tida har du utsikt over Glomma. Først går turen gjennom åpen furuskog, forbi Romerikes eneste helleristninger og videre inn på frodige beiteenger. Her passerer du både gravrøyser og husmannsplasser, Bingen Lenser og Elvestad sundsted. Fiske-, raste- og badeplasser er det nok av. Og bli ikke overrasket om du får selskap av en nysgjerrig bøling med kuer!
     Før reguleringen hadde fossen en egen sikstamme, men den er nå nesten borte. Selv om fisket ikke er som det var, regnes fremdeles Bingsfossen som det beste edelfiskområdet i Akershus. I tillegg finnes også de fleste Øyerenartene. Fisket i fossen er fritt for alle som har statsfiskekort. Oftest er det hvitfisk du får på kroken, men i de mer strømsterke partiene går det harr og ørret.
     Vinterstid foregår et betydelig lakefiske fra land og fra båt. Av og til blir det tatt virkelig stor ørret – det er som regel mjøsørret som er på næringsvandring nedover vassdraget. Et stykke nedenfor fossen, der elva roer seg litt ned, har gjedde- og lakefiskeren gode tider. Her kan fisket bedrives året rundt. Nedover mot Bingen Lenser foregår et spennende fiske etter «eksotiske» Øyerenarter som brasme, stam og vederbuk. Tidlig på våren står gjedda inne på grunnene og tar villig på wobblere, store streamere og tubefluer. Utpå høsten tas det også en og annen sik som er på gytevandring fra Øyeren.

TOPPEN AV SIDEN
FORRIGE KAPITTEL     INNHOLD     NESTE KAPITTEL
Til «4 BØKER»      Til HOVEDSIDE
KJØPE BOKA